Publikace pro Moravskoslezský kraj

Grafický návrh a výroba publikace o sociálních službách pro Moravskoslezský kraj v rámci projektu "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji".

Dodané služby

Grafický návrh publikace, dodání fotografií, zpracování grafů, předtisková příprava, korektury, tisk publikace.