Mělník - virtuální procházka

Spustit virtuální procházku

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Technická podpora

Pokud se Vám procházka nezobrazí, nainstalujte si Java Virtual machine.

Postup instalace


Popis

1.  Navigační lišta

Pomocí této nabídky si můžete zvolit požadované místo.

2.  Interaktivní mapa

V interaktivní mapě jsou žlutě vyznačená místa, která jsou ve virtuální procházce dostupná. Kliknutím na požadované místo si vpravo v hlavní části zobrazíte "sférickou fotografii". Současně s pohybem fotografie v hlavní části se v půdorysu zobrazuje "výseč" právě aktuálního pohledu.

3.  Prezentační plocha

V hlavní části okna virtuální procházky se zobrazují jednotlivé "sférické fotografie", které automaticky rotují do doby než manuálně zasáhnete kliknutím do prostoru pohybující se fotografie. Pomocí kliknutí myši a tažení do libovolného směru lze s fotografií otáčet. Pro přiblížení obrazu použijte tlačítka (SHIFT), pro oddálení tlačítka (CTRL). V pravé dolní části máte také možnost vybrat jednotlivá místa virtuální procházky pomocí textové nabídky.